Myšlenka na den

Diskutování je protiřečení druhému, který je považován za odpůrce. Je dobré se protiřečení vyhnout, protože se mylně domníváme, že spolu najdeme společný bod, zatímco mínění se stanou vzdálenější než dřív. Dialog ano, diskutování ne.

"La discussione è un contraddittorio con l’altro che si ritiene contrario. È bene evitare il contraddittorio, perché si presume di trovare insieme un punto di comunione e invece i pareri sono più distanti di prima. Il dialogo sì, la discussione no."  (22.2.2018)

Mons. Pierino Galeone


Archiv myšlenek

Společenství

Docat hlavička

Kostel sv. Máří Magdalény, Brno
Každé úterý v 18:00h
Mše svatá, společenství, diskuze


Docat - změňme svět

Změň sebe, změň své okolí, změň svět
www.docat-app.com


Katecheze v otázkách a odpovědích

Katecheze v roce víry

Nově přidáno na stránky:

Katecheze o Božím milosrdenství: Milosrdenství a rodina 
© 2008 Společenství sv. otce Pia z Pietrelčiny