Myšlenka na den

Večeřet společně je největším znamením Ježíšovy důvěrnosti. Ježíš řekl: „Stojím u dveří a klepu. Když mi otevřeš, budu večeřet s tebou a ty se mnou“ (srv. Zj 3, 20).

"Cenare insieme è il segno più grande di familiarità di Gesù. Egli disse: «Io sto dietro la porta e busso. Se mi apri, io cenerò con te e tu con me» (cfr. Ap. 3, 20)."  (20.4.2018)

Mons. Pierino Galeone


Archiv myšlenek

Společenství

Docat hlavička

Kostel sv. Máří Magdalény, Brno
Každé úterý v 18:00h
Mše svatá, společenství, diskuze


Docat - změňme svět

Změň sebe, změň své okolí, změň svět
www.docat-app.com


Katecheze v otázkách a odpovědích

Katecheze v roce víry

Nově přidáno na stránky:

Katecheze o Božím milosrdenství: Milosrdenství a rodina 
© 2008 Společenství sv. otce Pia z Pietrelčiny