Myšlenka na den

Když nemáš co dělat, satan je připraven zaměstnat tvůj čas po svém. Neexistuje čas "nicnedělání", protože čas je Božím tvorem a Bůh ho nemůže nechat k použití satanu. Otec Pio říkal: "Nikdy nebuď bez činnosti, nýbrž snaž se modlit nebo něco udělat".

"Quando sei senza far niente, satana è pronto a farti occupare il tempo a modo suo. Non esiste un tempo “senza far niente”, perché il tempo è creatura di Dio, che non può farlo usare da satana. Padre Pio diceva: «Non stare mai senza far niente, ma impegnati a pregare o a fare qualche cosa»"  (17.10.2018)

Mons. Pierino Galeone


Archiv myšlenek

Den otce Pia - sobota 22. září

Den o. Pia - pozvánka

Společenství

Docat hlavička

Kostel sv. Máří Magdalény, Brno
Každé úterý v 18:00h
Mše svatá, společenství, diskuze


Docat - změňme svět

Změň sebe, změň své okolí, změň svět
www.docat-app.com


Katecheze v otázkách a odpovědích

Katecheze v roce víry

Nově přidáno na stránky:

Katecheze o Božím milosrdenství: Milosrdenství a rodina 
© 2008 Společenství sv. otce Pia z Pietrelčiny